همه چیز از همه جا
به نام زیباترین زیبای عالم

                              یارانه نقدی قابل برداشت شد
 
از دیشب و از زمان مصاحبه رئیس جمهور که مرحله جدید اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها را رسما اعلام کرد، بانکها بر اساس هماهنگی هایی که از ناحیه بانک مرکزی در بامداد روز 27 ماه جاری انجام شد، ترتیباتی اتخاذ کردند که از موجودی مربوط به یارانه ها واریز شده به حسابهای مردم رفع مسدودی شود. 
 
 

معاون اقتصادی بانک مرکزی از رفع مسدودی حسابهای یارانه‌های نقدی، افزایش ساعت کار بانکها تا ساعت 20، اختصاص سود به حسابهای سرمایه‌گذاری و نحوه تاثیر هدفمندی یارانه‌ها بر تورم و نقدینگی سخن گفت و افزود: بیش از 5 هزار میلیارد تومان به حساب خانوارها واریز شد.

حسین قضاوی در گفتگو با مهر درباره اقدامات بانکها برای اجرای هدفمندی یارانه ها گفت: همانطور که رئیس جمهور هم در مصاحبه خود به خوبی به این نکته اشاره کردند، سیاستی دال بر آزادسازی قیمت حاملهای انرژی اتخاذ نشده است، بلکه بخشی از یارانه هایی که به صورت غیرهدفمند در اقتصاد توزیع می شد، قرار است که تجهیز و جمع آوری و مجددا به صورت هدفمند بین خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی توزیع شود.

رفع مسدودی از حساب یارانه های نقدی

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه هنوز اقتصاد ما با اقتصادی که مبادرت به آزادسازی قیمت حاملهای انرژی کرده باشد، متفاوت است، افزود: از دیشب و از زمان مصاحبه رئیس جمهور که مرحله جدید اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها را رسما اعلام کرد، بانکها بر اساس هماهنگی هایی که از ناحیه بانک مرکزی در بامداد روز 27 ماه جاری انجام شد، ترتیباتی اتخاذ کردند که از موجودی مربوط به یارانه ها واریز شده به حسابهای مردم رفع مسدودی شود.

وی با تاکید بر اینکه از امروز این منابع جزو سپرده های مردم به حساب می آید و آنها می توانند از این مبالغ استفاده کنند و تابع اراده خودشان است، تصریح کرد: وجوهی که تحت عنوان یارانه های نقدی به حساب مردم واریز شده از امروز تابع اراده آنها است که به هر نحوی که می خواهند در آن دخل و تصرف کنند.

قضاوی با طرح این مطلب که بسته به ماهیت حسابهایی که مردم به بانکها معرفی کرده اند می تواند از امروز مشمول سود باشد یا خیر، تصریح کرد: چنانچه حسابی که مردم معرفی کرده اند می تواند حساب پس انداز قرض الحسنه باشد، طبیعی است که تابع مقررات حساب پس انداز قرض الحسنه است، چنانچه حساب جاری معرفی کرده باشند و وجوه در حساب جاری واریز شده بازهم ماهیت قرض الحسنه دارد و به آن سودی تعلق نمی گیرد.

اختصاص سود به حسابهای سرمایه گذاری از امروز

وی ادامه داد: اما اگر سایر حسابها را معرفی کرده باشند، مثل حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت، قاعدتا از امروز بانکها به صورت روزشمار برای آن طبق مقررات بانک مرکزی سود در نظر می گیرند و از امروز این سپرده ها که تحت عنوان وجوه مربوط  به یارانه ها در حسابهای مردم است، جزو منابع بانکی تلقی می شود و پس از اینکه اقدامات قانونی آن را بانکها رعایت کردند و ذخایر قانونی آنها را نزد بانک مرکزی گذاشتند، می توانند مازاد آن را صرف اعطای تسهیلات یا تامین نقدینگی شعب خود کنند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بنابراین این حسابها از یک طرف سپرده هایی است که تحت تصرف مردم تلقی می شود و از طرف دیگر منابعی در اختیار بانکها محسوب می شود و بانکها می توانند این منابع را مدیریت کرده و آن را به انواع دارایی های بانکی شامل اعطای تسهیلات یا سایر نیازهایی که بانک می تواند نسبت به تامین آن مبادرت کند، تبدیل کند.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا مردم می توانند حسابهای خود را تغییر دهند و حسابهای یارانه ای قرض الحسنه خود را به حسابهای دارای سود تبدیل کنند؟ اظهارداشت: وقتی که حسابها رفع مسدودی می شود به این معنا است که به هر نحوی می توانند از آن استفاده کنند، این وجوه متعلق به مردم و در مالکیت آنها است، بنابراین می توانند آن را برداشت کرده و یا به کارهای بهره ورتر اختصاص دهند، مثلا حسابهای جذاب تر افتتاح کرده و یا کارهای بهره ورتر مثل خرید سهام یا انواع دارایی های مولد را خریداری کنند.

قضاوی با تاکید بر اینکه از امروز یارانه های نقدی مثل بقیه وجوهی است که مردم در حسابهای خود دارند و تفاوتی بین وجوه یارانه ای و سایر وجوهی که در حسابهای خود دارند، وجود ندارد، افزود: از امروز وجوه یارانه ای با سایر موجودی های بانکی مردم مخلوط شده و هیچگونه تمایزی بین آنها نیست، بانکها نمی توانند تمایزی بین این وجوه و سایر وجوه قائل شوند و دخل و تصرفی در وجوه یارانه ها نمی توانند داشته باشند.

واریز بیش از 5 هزار میلیارد تومان به حساب خانوارها

وی با بیان اینکه این وجوه مانند سایر وجوه بدون محدودیت و متعلق به مردم است و مردم می توانند این وجوه را به هر نحو که بخواهند مدیریت کنند، گفت: فراتر از 5 هزار میلیارد تومان دولت به حساب خانوارها واریز کرده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در مورد ساعت کاری بانکها در راستای اجرای هدفمندی یارانه ها عنوان کرد: در جلسه هماهنگی با بانکها در روز گذشته از باب احتیاط، گرچه نظام بانکی به این موضوع واقف بود که مردم نیاز خارق العاده ای به خدمات بانکی پیدا نمی کنند چرا که وجوهی که در حسابهای آنها است با حقوقی که در پایان ماه بانکها می پردازند یا در مقایسه با نیازهای پایانی سال رقم قابل ملاحظه ای نیست که بانکها بسیج خاصی را اعمال کنند.

وی ادامه داد: اما با توجه به اینکه همه گونه احتیاط های همه جانبه را دولت لازم می دانست که به ابعاد مختلف اتخاذ شود، نظام بانکی هم از باب احتیاط آمادگی خود را تشدید کرد، به این نحو که مابین شبکه بانکی هماهنگی لازم انجام شد.

افزایش ساعت کاری بانکها

وی از باز بودن شعب بانکها در هفته جاری تا ساعت 18 خبرداد و تصریح کرد: چنانچه در استانهای مختلف به خدمات برخی از شعب فراتر از ساعت 18 هم نیاز بود، تا ساعت 20 به صلاحدید مدیران عامل بانکها برخی از شعب در طول هفته باز هستند و به مردم خدمات ارائه می دهند.

به گفته قضاوی، به نظر می رسد که این احتیاط چندان مورد نیاز نیست، اما برای اطمینان از اینکه این مرحله از اجرای قانون بسیار آرام در کشور اجرا خواهد شد، نظام بانکی این همکاری را دارد.

وی در مورد برداشت مبالغ یارانه های نقدی از طریق خودپردازها گفت: تا این لحظه هیچگونه مشکلی در این زمینه به بانک مرکزی منعکس نشده است و به نظر می رسد که دستگاههای خودپرداز به نحو کارآمد عمل می کنند و فرآیند ارتباط الکترونیک بانکها هم به راحتی در حال انجام است و بار قابل ملاحظه ای به ارتباطات الکترونیک بانکی تحمیل نمی شود.

رشد 13 درصد نقدینی 9 ماهه

معاون اقتصادی بانک مرکزی در مورد تاثیر هدفمندی بر نقدنیگی و تورم پایان سال گفت: با احتساب حدود 5 هزار میلیارد تومان یارانه که به حساب خانوارها واریز شده است، در حال حاضر حجم نقدینگی نسبت به ابتدای سال تاکنون حدود 13 درصد رشد دارد، اگر نسبت 5 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی را به مانده نقدینگی در ابتدای سال تقسیم کنیم، حدود 2.5 درصد از نقدینگی را تشکیل می دهد.

وی اضافه کرد: مفهوم این است که با وارد شدن وجوه مربوط به یارانه ها به حسابهای مردم 2.5 واحد درصد از رشد نقدینگی تحت تاثیر این وجوه یارانه ای است که به حساب مردم واریز شده است و تا دیروز که این وجوه مسدود بود و مردم نمی توانستند با آن مبادله انجام دهند، می توان گفت که عملا نباید این وجوه را جزو نقدینگی محاسبه کرد.

قضاوی بیان کرد: چنانچه نقدینگی را به صورت واقع گرایانه بخواهیم در نظر بگیریم و اثر وجوه مسدود مربوط به یارانه ها را از درون آن خارج کنیم، نرخ رشد نقدینگی از ابتدای سال جاری تا مقطع زمانی کنونی به حدود 10.5 درصد بالغ می شود، در حالیکه در سال گذشته برای این دوره مشابه یعنی دوره 9 ماهه رشد نقدینگی حدود 13 درصد بود، می توان اینگونه نتیجه گرفت که رشد نقدینگی در 9 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته تا حدودی کاهش داشته است و کمتر از سال قبل بوده است.

بستر مناسب از نظر نقدینگی مهیا بود

این مقام مسئول در بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بستر مناسب برای اجرای این قانون مهیا بوده است، گفت: به این مفهوم که رشد نقدینگی از رشد متعادلی در سال جاری برخوردار بوده است و از امروز که از این وجوه رفع مسدودی می شود، نقدینگی رشد 13 درصد می تواند باشد، یعنی رشد نقدینگی 9 ماهه ابتدای امسال 13 درصد است.

وی رشد 13 درصد را در شرایط حاضر رشد منطقی ارزیابی کرد و اظهارداشت: این رشد را نمی توان رفتار غیرمتعارفی تلقی کرد، در طول 2، 3 ماه آینده تا پایان سال جاری هم بانک مرکزی نظارت خود را بر روی رفتار نقدینگی و روند تحولات سپرده ها و تسهیلات بانکی اعمال خواهد کرد و چنانچه شتاب قابل ملاحظه ای در رشد نقدینگی هفتگی ملاحظه کند می تواند اقدامات کنترلی خود را از قبیل انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی آغاز کند.

قضاوی با تاکید بر اینکه اما فعلا نگرانی خاصی از بابت رشد نقدینگی ملاحظه نمی شود، افزود: این موضوع به زمان آینده موکول می شود که بانک مرکزی مراقبهای مستمر خود را نسبت به تحولات سپرده های بانکی داشته باشد و چنانچه سپرده های بانکی روند تحولاتش به گونه ای بود که رشد قابل ملاحظه ای را برای نقدینگی رقم بزند، مبادرت به اقدامات کنترلی کند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی یادآورشد: در حال حاضر رشد نقدینگی رشدی متعارف است و برای تسهیل مبادلات نه تنها مضر نیست بلکه مفید است

نوع مطلب : مجله خبری، 
برچسب ها : هدفمند کردن یارانه ها، یارانه نقدی قابل برداشت شد، یارانه نقدی قابل برداشت، یارانه نقدی، برداشت یارانه نقدی، طرح هدفمند کردن یارانه ها، یارانه، هدفمندی یارانه ها،
لینک های مرتبط :

یکشنبه 28 آذر 1389 :: نویسنده : زیباپرست


درباره وبلاگمدیر وبلاگ : زیباپرست
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات